Statiegeld Alliantie


Recycling Netwerk

Statiegeldalliantie Webstek

Statiegeldalliantie Facebookpagina

Statiegeldalliantie op Twitter


Minister Schauvliege

OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC): De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort als IVC) is een openbare instelling die door de 3 Gewesten van het land gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.

Interafval: Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.

Fostplus: Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.


Coca-Cola en Statiegeld

Recyclagebedrijven

Galloo: 100 % recyclage voor 100 % leefbaarheid

Eco-oh: ECO-oh! recycleert huishoudelijk plastic afval tot waardevolle grondstoffen

Go-4-circle: GO4CIRCLE vzw is dé bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking en vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken.19/02/2018 : TV AvroTros

Roep om statiegeld op blikjes en flesje steeds luider - TZ - 8 maart 2018

VRT NU - De Markt - 30/03/2018

Canvas - Terzake - 11/05/2018