Recycle ! - als afval, grondstof wordt.


De afvalstoffen vallen onder twee beleidsdomeinen, op gemeentelijk vlak:

1. Beleidsveld reinigingsdienst (personeelsmanagement en facilitair management)

2. Beleidsveld milieu


Afval - Afvalverwerking - Afvalindustrie

Als afvalstof wordt beschouwd "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen".  In 1981 kwam er een Vlaams afvalstoffendecreet dat de afvalpreventie en de afvalverwijdering van huishoudelijk afval en industrieel afval regelde. En een Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die het vergunningenbeleid en het beheer kreeg.


Organisaties werden opgericht om de afvalstromen te kanaliseren:


Verpakkingsindustrie

Meer dan 30 % van het huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsmateriaal = huishoudelijk verpakkingsafval

De aangesloten leden van Fostplus geven jaarlijks 780.000 ton verpakkingen aan, 92 procent van al het verpakkingsmateriaal op de Belgische markt.
Elk jaar wordt daarvan 700.000 ton gerecycleerd. Per inwoner en per jaar gaat dat om 30 kg. glas, 15 kg. PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons), 65 kg papier en karton (waarvan 16 kg. van verpakkingen).

Plastics als verpakkingsmateriaal:

Preventie: hoe kan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal verminderd worden of herdacht zodat ze geen milieu-impact meer heeft en in een kringloop steeds opnieuw zou kunnen worden gebruikt (kringloopeconomie, circulaire economie).

Sorteren: een aanzienlijk deel van het huishoudelijk verpakkingsafval dat zou kunnen worden gerecycleerd, belandt in de restafvalzak of in de straatvuilnisbakjes buitenhuis. Ook door de hoge taks op de huishoudelijke restafvalzak, wordt sluikstorten en deponeren van afval in de straatvuilnisbakjes bevorderd.

Zwerfvuil: drankblikjes, sigarettenpeuken, papieren wikkels, hondenstronten, etensresten, PET flessen enz. De opruiming van het zwerfvuil brengt een hoge kost mee en een deel van het zwerfvuil brengt daarenboven schade toe aan de dieren (bijvoorbeeld blikjes in een maÔsveld waar de blikjes gehakseld worden tot scherpe metalen deeltjes die in de maag van de runderen terecht komen).

Statiegeld: door statiegeld op PET flessen en blikjes zou de hoeveelheid zwerfvuil verminderen. Zoals de Statiegeldalliantie het stelt: 'statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen'


Recyclage industrie: van afval naar grondstof.

De zon is de motor van de kringloop van het leven (van de natuur). Ecologie is de leer van de kringloop. Het wieg-tot-wiegverhaal, met eindeloze cycli van hergebruik, moet berusten op samenwerking tussen veel verschillende partners: productieketen, distributieketen, consumenten, afvalophaling, recyclageketen. Duurzaam ondernemen.

Groep Galloo recycling bedrijfsfilm

Eco-oh!

Recyclagebedrijven


De afvoerbuis van plastic afval, naar China, is verstopt

Stikken in Plastiek : visuele voorstelling - foto Kaat Pype, De Standaard - 7/12/2017 >>>