Woonzorgcentra - Rustoorden - RVT - Assistentiewoningen - Service flats
Gezien vanuit Adinkerke/De Panne


10 augustus 2017 - In de media: "1.500 rusthuisbedden te kort aan kust".

15 augustus 2017
- Dat de (directeurs van de) vzw's bang zijn dat er bedden zouden bijkomen zodat ze hun kleine rustoordkamertjes niet meer zouden kunnen verhuren aan een woekerprijs, is te begrijpen.

De familie en al die zorgbehoevende bejaarden die op een wachtlijst staan voor een plaatsje in het rustoord, denken daar wel anders over. Maar worden niet gehoord. En die Katz schaal waarbij men eerst dement, incontinent en halfdood moet zijn vooraleer men kan worden opgenomen en verzorging krijgen in een woonzorgcentrum, vinden veel zorgbehoevenden mensonwaardig en mensonterend.

Anderzijds ongelooflijk en onvoorstelbaar en niet te begrijpen wat de burgemeester van De Panne verklaart in onderstaande film. De politici van De Panne leven nog met de belle époque mentaliteit van 120 jaar geleden zoals in de tijd van de Disch, de COO en de burelen van weldadigheid.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezing van oktober 2018 zullen we kunnen vaststellen wat de kiezers van Adinkerke/De Panne hiervan denken ...
Het dorp Adinkerke heeft recht op een gemeentelijk openbaar woonzorgcentrum (40 tot 60 kamers)

De bouwgrond rond Villa Emma is een uiterste geschikte locatie hiervoor.
dd. 6/4/2016

De bedoeling zou erin bestaan om de OCMW gebouwen te verkopen aan vzw Sint Bernardus.
Die vzw zou in die gebouwen dan rusthuisbedden maken, als het OCMW een ander onderkomen heeft gevonden (in afwachting dat ze verhuizen, zou het OCMW dat mogen huren en daar blijven).

Mogelijke bezwaren:

1. De overheid zou opnieuw onderworpen zijn aan de privé (vzw)sector. Privé sector die alleen maar denkt aan eigen winst (zie bijvoorbeeld het contract met Plopsaqua/NV Plopsaland of bv. ook het contract met Vinci Park).

2. Veel te weinig nieuwe rustoordbedden én verdwijnen van de OCMW serviceflats

3. Zal veel te lang duren vooraleer dat weinige is gerealiseerd.

4. Tien jaar geleden heeft Bernardus ook van alles beloofd. Niets van in huis gekomen. Typisch ouderwets management van de vzw rusthuissector. Er alles aan doen opdat er geen RVT kamers zouden bijkomen in de openbare sector en de privé sector, uit schrik van de concurrentie en uit schrik dat ze hun kleine groezelige kamertjes niet meer voor veel geld zouden kunnen verhuren aan zorgbehoevende bejaarden die geen andere keuze hebben.

5. En het is ergerlijk dat zo een rijke gemeente als De Panne zoveel geld nutteloos verspeeld en verkwanseld heeft en geen OCMW woonzorgcentrum heeft. Erg dat inwoners die gans hun leven in een zo rijke gemeente als De Panne hebben gewoond en daar veel belastingen en taksen etc. hebben betaald, dat ze dan in een andere gemeente moeten gaan bedelen voor een kamertje als ze zorgbehoevend worden.

P.S. het argument dat het in andere gemeenten ook zo is, gaat niet op. Kijk maar eens in Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, Alveringem, Koksijde enz. Al deze buurgemeenten hadden een OCMW woonzorgcentrum en hebben er ondertussen reeds een nieuw gebouwd. En in die gemeenten ook volop bouw van assistentiewoningen voor senioren (cfr. Koksijde, Nieuwpoort, Veurne etc.).


Anderzijds moet de gemeenteraad van De Panne een facilitair management uitwerken voor het gemeentebedrijf. Het facilitair gemeentelijk bedrijf van De Panne is rampzalig en door het slechte management ervan, ontstaat er grote geldverspilling van overheidsgeld.

Ook moet de gemeenteraad de beslissing nemen of het OCMW gefuseerd wordt  met het gemeentebedrijf ("integratie van het OCMW in het gemeentebestuur"). Zonder vooraf een duidelijk facilitair management uit te werken, is deze fusieoperatie tot mislukking gedoemd.

Komt daarbij dat de gebouwen waarin de OCMW personeelsleden nu moeten werken, niet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. En van politici mag toch worden verwacht dat ze de wetten volgen die ze zelf hebben gemaakt en gestemd. Bijvoorbeeld de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4 augustus 1996). Dus in alle geval moet er uitgekeken worden naar andere administratieve lokalen en naar een modern ICT netwerk voor het OCMW personeel.

Momenteel (dd. 10/6/2016) zwalpt het gemeentebestuur en durven de gemeenteraadsleden geen beslissing(en) nemen.

Dat het gemeentebedrijf De Panne in deze desastreuze toestand is verzeild, kan men echter niet verwijten aan de huidige meerderheid maar wel aan het gemeentebestuur van de voorbije 30 jaar. Wel verontrustend om te moeten vaststellen dat ook de huidige meerderheid van gemeenteraadsleden de noodzakelijke beslissingen niet durft nemen.


Besluit:

1. De gebouwen waarin de OCMW administratie tewerk wordt gesteld, zijn verouderd. Ook de politici zijn nochtans verplicht om de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ( wet van 4/8/1999), te volgen. Er moet dus een ander onderkomen worden gevonden voor de OCMW diensten.

2. De Vlaamse overheid wenst dat er een fusie komt tussen de OCMW administratie en de gemeentelijke administratie.

3. Het gemeentebestuur van De Panne voert een verouderd HR personeelsbeleid en heeft zelfs geen zicht op welk facilitair management het wil voeren.

4. De Panne is de meest senioronvriendelijke gemeente van Vlaanderen. Er is - onder andere - ook een groot tekort aan rustoordbedden en aan assistentiewoningen voor zorgbehoevende bejaarden.

5. De senioren in Adinkerke/De Panne worden door het gemeentebestuur behandeld als onmondige kleuters en /of seniel dementen.

Zullen de senioren van De Panne tevreden blijven met af en toe een gratis tas koffie en een boterkoek. En in de namiddag wat animatie en bezigheidstherapie georganiseerd door de gemeente zoals in de rustoorden ?

Of zullen de senioren een actief seniorenbeleid eisen, zoals reeds gevraagd in het witboek van de seniorenraad in 2006, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen toen ?

Woonzorgcentrum OCMW De Panne - Rustoorden - Rust- en Verzorgingstehuizen

Onvoorstelbaar maar waar. Het OCMW van Adinkerke/De Panne heeft geen eigen woonzorgcentrum. En in het voorjaar 2016 heeft het OCMW nu ook nog zijn serviceflats (assistentiewoningen) verkocht aan de privé. Gevolg: geen openbare residentiële voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden meer in Adinkerke | De Panne.

De zorgbehoevende bejaarden van Adinkerke/De Panne worden aan hun lot overgelaten door het OCMW en het gemeentebestuur van De Panne.


December 2015

Skyline Europe, in samenwerking met Vulpia Vlaanderen vzw, heeft een bouwvergunning verkregen voor Duin en Zee: twee nieuwe gebouwen op de vroegere plaats van de Wielingen. Duinenzee omvat twee gebouwen waarvan 103 assistentiewoningen in het ene gebouw (gespreid over tien verdiepingen) en zestig RVT kamers in het andere gebouw (gespreid over vier verdiepingen).

Zie woonproject Duinenzee >>>

Zie de webstek  Duinenzee  De Panne >>>

Anno 2016, wel veel projecten voor assistentiewoningen in de pijplijn in de regio:

1. Alveringem: 't Hoge

2. Koksijde: La Vigie

3. Nieuwpoort: Clarenhof

4. Oostduinkerke: Beukenhof

5. Veurne: Zuidburg


Vandaag 8 mei 2015 lezen we in de e-mail krant van De Panne:

En de informatie die kan worden gelezen in DEBLIEDEMAKER  maakt ons niet "bliede":

Op DE BLIEDEMAKER van 28/1/2009 wordt gemeld dat het gebouw (de Wielingen) ter koop aangeboden werd voor een minimum vraagprijs van 8 (acht) miljoen euro.

In
DE BLIEDEMAKER van 23 april 2014 staat: “… Voor Vulpia residenties (=serviceflats) “De Wielingen” in de Dynastielaan zijn nog, ondanks de goede samenwerking met de beleidsverantwoordelijken van de gemeente, de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning in procedure. (vooral tegen gebouw links).

De bestaande infrastructuur (vroegere Dexiagebouw) wordt momenteel grondig verbouwd tot een ‘wellcare-hotel’ met 60 bedden woonzorgcentrum en 30 hotelunits/seniorenflats.

De opening is voorzien voor medio 2015

Het verouderd woonzorgcentrum van 25 bedden uit de Ollevierlaan hebben zij opgekocht en dat zal geïntegreerd worden in het vernieuwde complex. …”

DE BLIEDEMAKER 8 mei 2015:

– Ik kon het niet geloven? HET VOLLEDIGE COMPLEX “DE WIELINGEN” WORDT VOLLEDIG MET DE GROND GELIJK GEMAAKT EN VOLLEDIG HERBOUWD.

De zoveelste aanvraag voor een bouwvergunning voor het Dexia gebouw was opnieuw in openbaar onderzoek tot 2 mei. De vorige goedgekeurde bouwvergunningen verkeerden in een sukkelstraatje ingevolge protest van de omwonenden bij de Raad van Staten.

VULPIA was reeds een hele tijd bezig met het linker torengebouw inwendig aan te passen voor deze nieuwe functie. Ze hebben hiervoor reeds miljoenen uitgegeven en nu wordt alles terug op nul gesteld. (eerste openbaar onderzoek liep tot 9 april 2011).

Het nieuwe project zal ongeveer een dubbele capaciteit hebben t.o.v. het eerste project. Nu ongeveer 65 RVT kamers en 110 assistentiewoningen. Nu zouden er 2 volledig nieuwe banale appartementslokken komen (west 5 bouwlagen + 1; oost 10 bouwlagen +1).

Bij de eerste bouwvergunning heeft DE BLIEDEMAKER beroep aangetekend i.v.m. de architecturale verminking ingevolge het eerste bouwplan.

De vraag is natuurlijk of de omwonenden niet terug naar de Raad van Staten zullen lopen."

Zie ook de tekst en de foto's op DE BLIEDEMAKER in "pannesprokkels" >>>
 

Onze conclusie: als we de reacties op het forum van de weblog DE BLIEDEMAKER lezen: - "hoopgevend" dat het project opnieuw zal gekelderd worden" - niet écht hoopgevend ...


Artikel in de krant Het Wekelijks Nieuws

  15 april 2011 

Woonzorgcentrum De Wielingen | De Panne


Profetische woorden in dit bovenstaand artikel van meer dan 4 jaar geleden:

"hopelijk wordt ook dit project niet door de politiek verknoeid".

dd. 11 mei  2015