Woonzorgcentra - Rustoorden - RVT - Assistentiewoningen - Service flats
Gezien vanuit Adinkerke/De Panne


dd. 6/4/2016

De bedoeling zou erin bestaan om de OCMW gebouwen te verkopen aan vzw Sint Bernardus.
Die vzw zou in die gebouwen dan rusthuisbedden maken, als het OCMW een ander onderkomen heeft gevonden (in afwachting dat ze verhuizen, zou het OCMW dat mogen huren en daar blijven).

Mogelijke bezwaren:

1. De overheid zou opnieuw onderworpen zijn aan de privé (vzw)sector. Privé sector die alleen maar denkt aan eigen winst (zie bijvoorbeeld het contract met Plopsaqua/NV Plopsaland of bv. ook het contract met Vinci Park).

2. Veel te weinig nieuwe rustoordbedden én verdwijnen van de OCMW serviceflats

3. Zal veel te lang duren vooraleer dat weinige is gerealiseerd.

4. Tien jaar geleden heeft Bernardus ook van alles beloofd. Niets van in huis gekomen. Typisch ouderwets management van de vzw rusthuissector. Er alles aan doen opdat er geen RVT kamers zouden bijkomen in de openbare sector en de privé sector, uit schrik van de concurrentie en uit schrik dat ze hun kleine groezelige kamertjes niet meer voor veel geld zouden kunnen verhuren aan zorgbehoevende bejaarden die geen andere keuze hebben.

5. En het is ergerlijk dat zo een rijke gemeente als De Panne zoveel geld nutteloos verspeeld en verkwanseld heeft en geen OCMW woonzorgcentrum heeft. Erg dat inwoners die gans hun leven in een zo rijke gemeente als De Panne hebben gewoond en daar veel belastingen en taksen etc. hebben betaald, dat ze dan in een andere gemeente moeten gaan bedelen voor een kamertje als ze zorgbehoevend worden.

P.S. het argument dat het in andere gemeenten ook zo is, gaat niet op. Kijk maar eens in Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, Alveringem, Koksijde enz. Al deze buurgemeenten hadden een OCMW woonzorgcentrum en hebben er ondertussen reeds een nieuw gebouwd. En in die gemeenten ook volop bouw van assistentiewoningen voor senioren (cfr. Koksijde, Nieuwpoort, Veurne etc.).


Anderzijds moet de gemeenteraad van De Panne een facilitair management uitwerken voor het gemeentebedrijf. Het facilitair gemeentelijk bedrijf van De Panne is rampzalig en door het slechte management ervan, ontstaat er grote geldverspilling van overheidsgeld.

Ook moet de gemeenteraad de beslissing nemen of het OCMW gefuseerd wordt  met het gemeentebedrijf ("integratie van het OCMW in het gemeentebestuur"). Zonder vooraf een duidelijk facilitair management uit te werken, is deze fusieoperatie tot mislukking gedoemd.

Komt daarbij dat de gebouwen waarin de OCMW personeelsleden nu moeten werken, niet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. En van politici mag toch worden verwacht dat ze de wetten volgen die ze zelf hebben gemaakt en gestemd. Bijvoorbeeld de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4 augustus 1996). Dus in alle geval moet er uitgekeken worden naar andere administratieve lokalen en naar een modern ICT netwerk voor het OCMW personeel.

Momenteel (dd. 10/6/2016) zwalpt het gemeentebestuur en durven de gemeenteraadsleden geen beslissing(en) nemen.

Dat het gemeentebedrijf De Panne in deze desastreuze toestand is verzeild, kan men echter niet verwijten aan de huidige meerderheid maar wel aan het gemeentebestuur van de voorbije 30 jaar. Wel verontrustend om te moeten vaststellen dat ook de huidige meerderheid van gemeenteraadsleden de noodzakelijke beslissingen niet durft nemen. 


dd. 10/6/2016

Besluit:

1. De gebouwen waarin de OCMW administratie tewerk wordt gesteld, zijn verouderd. Ook de politici zijn nochtans verplicht om de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ( wet van 4/8/1999), te volgen. Er moet dus een ander onderkomen worden gevonden voor de OCMW diensten.

2. De Vlaamse overheid wenst dat er een fusie komt tussen de OCMW administratie en de gemeentelijke administratie.

3. Het gemeentebestuur van De Panne voert een verouderd personeelsbeleid en heeft zelfs geen zicht op welk facilitair management het wil voeren.

4. De Panne is de meest senioronvriendelijke gemeente van Vlaanderen. Er is - onder andere - ook een groot tekort aan rustoordbedden en aan assistentiewoningen voor zorgbehoevende bejaarden.

5. De senioren in De Panne worden door het gemeentebestuur behandeld als onmondige kleuters en seniel dementen.

Zullen de senioren van De Panne tevreden blijven met af en toe een gratis tas koffie en een boterkoek. En in de namiddag wat animatie en bezigheidstherapie georganiseerd door de gemeente zoals in de rustoorden ?

Of zullen de senioren een actief seniorenbeleid eisen, zoals reeds gevraagd in het witboek van de seniorenraad in 2006, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen toen ?