De antwoorden op de vragen worden anoniem ontvangen. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Ook geen hardware of software gegevens, zelfs geen cookies.

De peiling heeft geen wetenschappelijke waarde. Wordt gebruikt door de lijst Adep Belang als test voor de digitale burgerbeweging en om politieke tendensen bij de bevolking van Adinkerke/De Panne te evalueren.

 
>>> Kiesprogramma ADEP BELANG >>>


E-postadres >>>

dd. 1 januari 2018