Roeland Schoonbrood in Adinkerke/De PanneIn het Wekelijks Nieuws van 16 september 2011 - ter gelegenheid van de derde editie van het weekend van de tweedeverblijvers in De Panne - verscheen onderstaand artikel:


De facebookgroep van Roeland Schoonbrood >>>


Roeland Schoonbrood daagt burgemeester Ann Vanheste uit voor het goede doel: de ijsemmer challenge, om de ziekte amyotrofe lateraal sclerose (ASL) onder de aandacht te brengen en onderzoekfondsen te werven.

ijsgieten Roeland Schoonbrood

ijsgieten Ann Vanheste

burgemeesters van De Panne

Nog een Youtube filmpje >>>


Weekend van de tweedeverblijvers - 2016

Wat veel inwoners stoort, is het toontje dat de gemeente hanteert. En het feit dat het gemeentebestuur de inwoners én de tweedeverblijvers behandelt als onmondige kleuters en/of seniel dementen.

In onderstaande tekst te lezen: "het aanbod van activiteiten is nog nooit zo geweldig geweest" ... "er is werkelijk aan iedereen en heel veel gedacht". Maar er is niet gedacht aan de meerwaardezoeker en aan de intelligente tweedeverblijver.

Hetzelfde als het ganse jaar door. Gratis visbedeling, gratis smoutebollen, een gratis glaasje cava, optreden van een artiestengroepje. Alleen het vuurwerk ontbreekt nog. En een gemeentebestuur dat zich weg steekt. Dat de confrontatie met de bevolking niet durft aangaan. Dat de organisatie overlaat aan de toeristische dienst. Toeristische dienst die zou moeten worden afgeschaft. De horizontale personeelsstructuur met een onmachtige secretaris aan het hoofd die zou moeten worden afgeschaft en vervangen door een hiërarchische structuur met drie afdelingshoofden waarbij de dienst toerisme niet de baronie van de gemeente is maar een nederig deel van 1 van de drie afdelingen wordt.

De bedenker van het weekend van de tweedeverblijvers - Roeland Schoonbrood - vindt dat het oorspronkelijk concept werd verlaten en dat een receptie op het marktplein niet kan maar dat de receptie in de Boare moet plaats vinden waar kennis kan worden gemaakt met de gemeentelijke diensten en medewerkers. Ook wordt de vraag gesteld, is er een debriefing geweest van het weekend van de tweedeverblijvers van verleden jaar. Bestaat er daarvan een evaluatie verslag ? Wat waren de conclusies ? Waarom werd afgestapt van de receptie in de Boare ? Wie heeft het concept van het weekend van de tweedeverblijvers van dit jaar uitgedacht ? Zaten er in die werkgroep vertegenwoordigers van de tweedeverblijvers ? Werd er geluisterd naar de ideeën die daar werden aangebracht ?

Sommige inwoners vinden dat een apart weekend voor de tweedeverblijvers niet kan en dat er dan ook een dag van "de geduldige Pannenaar" zou moeten worden ingericht. We steunen het voorstel van Roeland Schoonbrood en beschouwen de dag van de geduldige Pannenaar als sarcasme, cynisme, ironie en zwarte humor. Want het kan toch niet de bedoeling zijn om te vragen dat de gemeente nog meer evenementen organiseert. Als men weet dat nu reeds 10 % van het gemeentebudget daaraan wordt verbrast en verkwanseld.

Ons voorstel is om dat weekend van de tweedeverblijvers te vervangen door een tweedaags congres waarbij in werkgroepen het gemeentebeleid wordt doorgelicht. Waarbij deskundigen uit binnen- en buitenland het hedendaagse management van een overheid komen toelichten en dat toetsen aan de mening van de inwoners én de tweedeverblijvers.

 P.S. hopelijk is tegen dan de geluidsinstallatie hersteld in de Boare. Een voortdurend gefluit in de luidsprekers tijdens een interessante spreekbeurt en geen loopmicro is niet echt congreswaardig. En ligt er in de Boare nu al een ringleiding voor de toehoorders met gehoorproblemen ?

Weekend van de tweedeverblijvers De Panne - 2016