Het  oud gemeentehuis, het café gemeentehuis, het dorpshuis, de hangar van de brandweer
in de Dorpstraat te Adinkerke, aansluitend op het kerkhof.


Na de toevoeging van de gemeente Adinkerke aan de gemeente De Panne, is het dorp Adinkerke niet mee geëvolueerd met de tijd. Het dorp Adinkerke werd leeggezogen door het centrale bestuur van De Panne, dat het dorp beschouwde als wingewest. Zoals aangegeven op onderstaande gedenkplaat (werd aangebracht op de gevel van het dorpshuis), "eindigde de zelfstandigheid van de historische gemeente Adinkerke op 1/1/1977".

 


De gemeente De Panne was eigenaar van het Dorpshuis en van het vroegere Gemeentehuis en van het Brandweerarsenaal van Adinkerke en heeft dit verkocht aan het OCMW. Het OCMW heeft het café "het gemeentehuis" erbij aangekocht en afgebroken in 2010. In de Dorpstraat komt er hierdoor een grote OCMW bouwgrond vrij waar iets moois zou kunnen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen voor mindervaliden en bejaarden.

Het gemeentebestuur van De Panne
slaagt er echter niet in, om duurzame investeringen zoals aanleg van openbare gebouwen of fietspaden of renovatie van wegen in Adinkerke etc. te realiseren. Sinds 2010 werd het café afgebroken en daar ligt nu een stuk grond braak. De gevel van het oud gemeentehuis werd niet hersteld. In de belangrijkste straat van een dorp - de Dorpsstraat - geen mooi zicht.

Verkrot OCMW gebouw dorpstraat Adinkerke

Door de interne ruzie binnen het VEDA kartel en de lakse houding van de CD&Vplus minderheid, blijven die openbare kankerplekken in Adinkerke bestaan.

In januari 2012 was er nieuws ! De OCMW-raad had daarover nog maar eens gedebatteerd en binnen de VEDA fractie bleef de ruzie: socialisten willen in eigen OCMW beheer, een project van algemeen nut realiseren - de liberalen willen de grond verkopen. En de CD&Vplus is verdeeld, een deel wil verkopen, anderen willen vriendjes blijven met de socialisten.

Zoals we lezen op de website van D.A.S. - SP.a: "Na enkele vruchtbare gesprekken kwam het idee om een mix van assistentiewoningen en sociale woningen voor 65-plussers op tafel te liggen. Volgens Ann Vanheste is dit een goed project.
”Senioren die heel hun leven hard hebben gewerkt en hun eigen huis hebben afbetaald, hebben ook het recht om comfortabel oud te worden. Het tekort aan kamers in het wooncentrum laat nu niet toe om bewoners die niet 100 procent hulpbehoevend zijn onderdak te bieden. Assistentiewoningen zijn de ideale oplossing. Zo krijgen de mensen de gelegenheid om in een kleinere leefruimte te wonen, wat minder onderhoud voor hen betekent. Bovendien vormen assistentiewoningen een prima remedie tegen vereenzaming en is er zekerheid op permanente dienstverlening.”

Ondertussen zijn we augustus 2013, in oktober 2012 werd er een nieuw gemeentebestuur verkozen maar ook binnen de nieuwe meerderheid DAS-CD&Vplus, opnieuw onenigheid ? In alle geval, geen vooruitgang in het dossier en die lelijke kankerplek in de Dorpsstraat blijft verder woekeren.

De reeks aan onderstaande foto's illustreert dit alles:

  

Sinds 7 september 2015 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van 8 woningen, 5 appartementen en een kindercrèche op deze bouwgrond die het OCMW uiteindelijk heeft verkocht aan woonmaatschappij IJZER EN ZEE. 

Augustus 2016: postbus verwijderd (Adinkerke heeft sedert enkele jaren geen postkantoor meer), dorpshuis en oud gemeentehuis wordt buiten gebruik gesteld, brandweerarsenaal wordt al lang niet meer gebruikt (brandweer is naar De Panne), de gedenksteen op de gevel van het dorpshuis is weg etc. Klaar voor afbraak en nieuwbouw ?

Dorpsstraat Adinkerke

Adinkerke, Dorpsstraat – bouw van 8 koopwoningen en 5 koopappartementen
en ruimte voor onthaalmoeders