Denkavond rond verkeer en mobiliteit in Adinkerke
ingericht door het gemeentebestuur van De Panne.Verslag van het studiebureau Sweco, betreffende de denkavonden mobiliteitsplan De Panne,
in het gemeentehuis van De Panne op 14-11-2017 en in het gemeenschapshuis van Adinkerke op 16-11-2017
.


Voorbereidingsnota van de denkavond op 16/11/2017 :

Voorafgaande bemerking: die “denkavond”  had minstens 10 jaar geleden moeten plaats vinden.
1. Omleidingsweg

1.1 De oostelijke omleidingsweg dichtbij Adinkerke kan er binnen de eerste tien jaren niet komen en zal er waarschijnlijk nooit komen.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen zonder tevens een onteigeningsplan is gewoon tijdverlies of proberen tijd te winnen tot na de verkiezingen.
En die nieuwe parking P4 zal er ook nooit komen. Ten andere het nieuwe Vlaams onteigeningsdecreet dat binnenkort in voege treedt, maakt dit helemaal onmogelijk.

1.2 Indien de politici de toegankelijkheid willen verbeteren tot De Panne-Bad en Plopsaland, dan is de enige oplossing een bijkomende afrit van de autosnelweg tussen Veurne en Adinkerke (waar nu reeds een brug over de autostrade ligt) en daar een brug over het kanaal en een randparking.
Voorstel dat de dorpsraad Adinkerke meer dan 10 jaar geleden reeds deed.

2. Het zuiden van Adinkerke – Garzebekeveldplein

In het Zuiden van Adinkerke zijn er ook veel parkeerproblemen en mobiliteit- en verkeersproblemen. Betere openbare infrastructuur nodig in de Veldstraat en aan het Kruispunt Veldstraat – Moeresteenweg – Dijk. De situatie aan de voetgangersbrug over het kanaal is zeer verkeersonveilig, ook en vooral voor de schoolgaande kinderen.

Op korte termijn zouden problemen bijvoorbeeld kunnen verminderd worden door verkeerslichten op de oversteekplaatsen en door de heraanleg van het Garzebekeveldplein (ook een openbare WC op dat plein is wenselijk en als dat gratis kan voor de toeristen op het strand en in De Panne-Bad, moet dat ook kunnen in Adinkerke).

3. Verkeerslichten

Er moeten verkeerslichten geplaatst worden aan het kruispunt Dorpsstraat – Stationsstraat – Noordhoekstraat.
Zoals dertig jaar geleden reeds gevraagd door de dorpsraad.

4. Luchtvervuiling – Lage Emissie Zone (LEZ)

De luchtvervuiling (onder andere stikstofoxide, fijn stof PM2.5 en PM10) moet continue geregistreerd worden in de Stationsstraat tijdens de zomermaanden en de autofiledagen.
De toegenomen mortaliteit (onder andere kanker) en morbiditeit bij de inwoners van Adinkerke, door die luchtvervuiling, is onaanvaardbaar.
Er moet een lage emissiezone (LEZ) worden ingesteld in Adinkerke. Zoals in Antwerpen en in het volledige gewest Brussel en binnenkort in alle gebieden met hoge luchtvervuiling.

5. Openbaar vervoer – Bus & Tram & Trein

* Tram: het openbaar vervoer met de tram tussen Adinkerke en De Panne zou moeten gratis zijn voor de inwoners van Adinkerke en De Panne.
* Bus: het openbaar vervoer met de belbus werkt niet behoorlijk. Bijvoorbeeld terugkeer van Veurne naar Adinkerke kan meer dan 1 uur duren wegens rit van de bus naar Bulskamp, Houtem tot tegen Noordschote en pas dan naar Adinkerke.

* Trein: het perron van het station moet worden opgehoogd zodat bijvoorbeeld mensen met heupproblemen en knieproblemen ook op de trein kunnen stappen. Tweede spoor tussen Veurne en Diksmuide. Betere en snellere aansluitingen en verbindingen. Moderne treinstellen (dubbeldek).

6. Fietspaden – Openbare Infrastructuur

* de verkeersdrempels in de Noordhoekstraat moeten worden verwijderd (zijn er in Vlaanderen nog belangrijke ontsluitingswegen - die niet in een bebouwde kom liggen - waar er verkeersdrempels werden geplaatst ?).

* fietspaden langs de Noordhoekstraat, Duinhoekstraat, Veldstraat, Smekaertstraat, Langgeleedstraat, Stationsstraat, N35 enzovoort.

* fietspaden door de natuurgebieden zoals Cabour, de duinen, Calmeynbos, op de oude spoorwegbedding naar Frankrijk enz.