Het Marktplein van De Panne

Als gevolg van de triestige toestand waarin het marktplein van De Panne zich bevond tijdens de zomervakantie van het jaar 2012, werd de heraanleg van het marktplein De Panne, in het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezing 2012, opgenomen en beloofd.

1
De fontein op het marktplein van De Panne - 2012: gedurende een volledige vakantiemaand bezoedeld door graffiti
2
Fontein op het marktplein van De Panne
3
Fontein op het marktplein - jaar 2012
4
De muur en de vuile trap
5
De vuile trap, geliefkoosde plek voor frieteters en skaters
6
De bult met losliggende kasseistenen
7
Nieuwe fontein en heraanleg marktplein is nodig

Gemeentelijk blad De Panne leeft ! December 2016 : Herinrichting van de Markt

Daar ook te lezen: "op de gemeenteraad van januari (2017) wordt het definitieve ontwerp voorgelegd"

2 december 2016 : Klacht van de openVLD fractie bij de gouverneur (december 2016). Ook daarin te lezen: "In de timing vergeet men blijkbaar wel dat ook de gemeente voor dergelijke werken een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, dat hiertegen beroepsmogelijkheden bestaan en dat ook de termijnen voor een openbare aanbesteding moeten gerespecteerd worden."

En ook niet te vergeten, éénmaal het werk is gegund, moeten dan nog de buitenlandse gastarbeiders (Bulgaren, Polen, Portugezen ...) worden gevonden om het werk uit te voeren.

9 december 2016 - HLN : Oppositie dient klacht in tegen heraanleg Markt

9 december 2016 - Focus | WTV : Klacht tegen heraanleg markt De Panne

27 december 2016 - OpenVLD analyseert het budget van de gemeente De Panne

28 december 2016 - Focus TV: Heraanleg marktplein De Panne toch goedgekeurd

10 januari 2017 - Informatiemoment omtrent de heraanleg van "de Markt"

6 februari 2017 - gemeenteraadszitting - goedkeuring van het ontwerpWebstek CD&Vplus Adinkerke/De Panne : "tijdens de gemeenteraad van deze avond 14/11/2016 werd door studiebureau Lobelle het voorontwerp voorgesteld van de heraanleg van de Markt en de Meeuwenlaan."
De Bliedemaeker: redenen waarom de markt niet hoeft te evolueren naar een EvenementenpleinGemeenteraadszitting 6/2/2017 - Goedkeuring van het definitieve ontwerp van het marktplein.
Verslag in het Wekelijks Nieuws van 10/02/2017

Ontwerp marktplein De Panne