Het Langgeleed Adinkerke - De Panne - Koksijde
De Polder Noordwatering
Afvoer van hemelwater, regenwater, grondwater, (gezuiverd) rioolwater naar Zee.


Riolering en Afwatering zijn twee aparte systemen.

Enerzijds een rioleringssysteem voor het afvalwater.
Anderzijds een afwateringsysteem van de oppervlaktewateren: opvang in apart rioleringssysteem voor regenwater (hemelwater) en dan afvoer langs grachten, beken, kanalen, rivieren uiteindelijk naar de zee.

Indien het water te hoog stijgt in het afvalwater rioleringssysteem, moet er wel overstort kunnen gebeuren naar het afvoersysteem van oppervlaktewater. Dus overstorten (met terugslagkleppen) op het rioleringssysteem zijn nodig.

Als het water echter in het afwateringssyteem (grachten) te hoog stijgt, mag dat water niet in de riolering lopen. Daarom terugslagkleppen nodig op die riooloverstorten.


Noordwatering - Afwatering oppervlaktewater - Mobiele pomp

Artikel in de krant - december 2011