Het trieste verhaal van het verwaarloosd kerkhof te Adinkerke

In Juni 2004 was er ook reeds protest maar, zoals zo dikwijls, werd het oppositielid in de gemeenteraad de mond gesnoerd en durfde men niet verder doorgaan met de aanklacht

Vandaag lezen we in het Wekelijks Nieuws opnieuw het verhaal van een "ervaringsdeskundige"

En dat het anders zou kunnen, bewijst Houtem, een buurdorp van Adinkerke !


Persartikel kerkhof Adinkerke

ADINKERKE - Werklui van de gemeente De Panne zaten de voorbije dagen geduldig kleine brokjes van tussen de graven op het kerkhof van Adinkerke samen te rapen. Het ging om knoken van overledenen die door de regen uit de graven spoelden. Tussen het onkruid en wild uitgezaaide kerkhofbloemen steken kapotgeslagen grafzerken. Alleen van op straat ziet het er mooi verzorgd en bebloemd uit.

Regen, storm, grondverzakkingen, vandalenstreken, niemand weet wat de ravage op het kerkhof rond de kerk van Adinkerke heeft aangericht. De knoken in kapotgeslagen grafzerken zijn zichtbaar van op wandelpaden. De vele kleine stukjes menselijke resten die door de regen door gaten, spleten en open graven spoelden, zijn door de gemeentewerklieden amper bijeen te garen.

Een vrouw die het graf van haar overleden echtgenoot verzorgt, kijkt met betraande ogen naar het graf ernaast. Door de kier zijn de menselijke resten zichtbaar. Een graf lijkt een wilde vijver, een andere mist zijn zijkant, nog een andere een half deksel. Tussen de graven staat onkruid, hoe meer in de uithoeken, des te hoger, tot een halve of hele meter. Bomen vermenigvuldigden zichzelf.

,,Ik werd op deze schande gewezen door een vrouw die in het gemeentehuis oefende om automatisch te stemmen. Ik ben gaan kijken en was verbaasd'', zegt gemeenteraadslid Frans Duyck (Vrije Democraten) uit Adinkerke.

Geen onkruidverdelgers

,,Ik kan begrijpen dat we als gemeente proberen de wet voor te zijn en geen onkruidverdelgers meer gebruiken. Maar dat staat niet gelijk aan het onkruid laten tieren. Dit is toch wel erg, nietwaar? Kijk naar de graven. Ik zag de gemeentewerklieden hier zo'n kleine dingen verzamelen en dacht dat het steentjes waren. Maar toen ze die afspoelden, werd het duidelijk: het waren beenderenvan overleden mensen die zo maar te grabbel liggen'', aldus het raadslid.

,,Jaren geleden was er heel wat protest in het dorp tegen een geplande verhuis van het kerkhof. Die is niet doorgegaan, maar ik vrees dat men dit nu laat aanmodderen om dan plots toch tot een verhuis te beslissen. Ik wil hier geen politiek spel van maken, maar vind dat dit niet kan. Waar is het respect voor onze doden?'', aldus nog Frans Duyck.

Het Nieuwsblad 16/06/2004


In het Wekelijks Nieuws van 21 juli 2006, lezen we het volgende:

Perartikel Kerkhof Adinkerke


Beleidsopties in De Panne & Adinkerke?
Blijkbaar geen. In alle geval, we horen niets concreets...
En dat het anders kan, bewijst Houtem (een deelgemeente van Veurne en een buurdorp van Adinkerke)

Veurne doet met kerkhof Houtem mee aan 'Monumentenstrijd' "Hopen op restauratiepremie"

Het stadsbestuur neemt met het kerkhof in Houtem deel aan de 'Monumentenstrijd' van de VRT. Op Open Monumentendag spelen de 25 geselecteerde projecten een belangrijke rol en in februari van volgend jaar weten we wie de restauratie van het project gratis mag uitvoeren.

Na de verkiezing van 'De Grootste Belg' wil de VRT opnieuw de geschiedkundige toer op met de 'Monumentenstrijd'.
Dit format - dat al eerder te zien was op de BBC - laat de kijkers beslissen welk monument geld krijgt om gerestaureerd te worden.

In augustus maakt de VRT vijf geselecteerden per provincie bekend en het is dan wachten tot februari volgend jaar voor we weten wie de restauratiepremie in de wacht sleept. In 2008 moet het eerste resultaat van de restauratie zichtbaar zijn.

Dat idee sprak het Veurnse stadsbestuur aan, dus diende het een project in voor het kerkhof van Houtem.
Schepen van Deelgemeenten Anne Dequidt(CD&V) motiveert : "Het kerkhof van Houtem ligt in een beschermd dorpsgezicht en bevat historische grafmonumenten. Toen een groot aantal concessies verliep en met afbreken bedreigd werd, schoot de bevolking in actie. Dat was meteen de aanleiding van een herwaarderingsplan waarbij we ook de kerkhoven van Vinkem en Wulveringem betrokken. Omdat de voorbereiding in Houtem het verst staat, doen we met dat kerkhof mee. We schatten dat de totale restauratie van dat kerkhof 93.000 euro zal kosten.

Door de restauratie komen we niet alleen tegemoet aan de vraag van de bewoners om een aantal grafmonumenten te bewaren, maar richten we ons ook tot de toerist want Houtem ligt op het fietsknoopnetwerk, speelt een rol in het Ringslotwandelpad en de Veurne-Ambacht-fietsroute. Bovendien is een herinrichting van een dorpskerkhof een primeur voor Vlaanderen."

Stand van zaken

Het protest van de Houtemnaren over het verloop van verschillende concessies was de basis voor de opmaak van een herwaarderingsplan dat zijn vroegste wortels twee jaar geleden vindt. De studie is gebaseerd op het genealogische onderzoek, groen en landschap en de architectuur.
"Vorig jaar kon het echte werk starten", overloopt Anne Dequidt.
"We fotografeerden en inventariseerden alle grafzerken en de Vereniging voor Familiekunde bestudeerde de genealogische en historische kant van het kerkhof. De resultaten werden dit jaar voorgesteld aan het bewonersplatform van Houtem. Uit die uiteenzetting bleek dat Houtem een belangrijke rol heeft gespeeld in de Eerste Wereldoorlog. Het hoofdkwartier van het Belgische leger vond onderdak in de pastorie. Een van de voornaamste leden van de generale staf was luitenant-generaal Wielemans. Hij overleed tijdens die oorlog en vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Houtem. Dit jaar willen we een ontwerper aanstellen voor de opwaardering van het kerkhof. Na de goedkeuring van het herwaarderingsplan door de bevoegde minister hopen we om vanaf volgend jaar te kunnen starten."

Werken op stapel

Het stadsbestuur plant een resem werken op het kerkhof van Houtem en later ook in Vinkem en Wulveringem.
"We zullen verenigingen, particulieren en de Commonwealth War Graves Association aanmoedigen om een zeventigtal grafmonumenten te restaureren. Uiteraard dragen we als stadsbestuur ook ons steentje bij", somt Anne Dequidt op. "Waardevolle grafstenen willen we herstellen en verkopen voor hergebruik.
Het kerkhof in Houtem moet ook opgewaardeerd worden want de noden liggen nu anders. We denken aan bijvoorbeeld een urnenveld, kinderkerkhof, mijmerplekje en een afscheidsruimte.
Wat er precies zal gebeuren, hangt af van wat de inwoners willen. Door het verwijderen van minder waardevolle elementen creŽren we meer ruimte. Om de bezoeker te informeren plaatsen we bordjes met informatie over de geschiedenis van een aantal graven. Deze gegevens kunnen we ook bundelen in een brochure. Samen met het regionaal landschap IJzer en Polder willen we een wandeling ontwikkelen. Alles samen zouden de werken bijna 100.000 euro kosten."

Bron: "Het Wekelijks Nieuws" jaar 2006 - week 26