Toetsingscriteria Kansarm/Kansarmoede/Kinderarmoede

1. Beschikbaar maandinkomen

* onregelmatig maandinkomen
* beschikbaar inkomen (min schulden) lager dan bedrag leefloon
* leven van werkloosheidsuitkering en/of
* leefloon. Bedrag leefloon voor gezin met kinderen € 834,14 (al dan niet alleenstaande ouder)
* aantal kinderen ten laste - kinderbijslag.

2. Opleiding ouders

* lager Onderwijs
* beroepsonderwijs
* buitengewoon Onderwijs
* niet beŽindigd lager secundair onderwijs en/of
* analfabeet.

3. Arbeidssituatie ouders

* precaire tewerkstelling
* werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of
* werkzaam in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau

* laag stimulatieniveau kinderen
* niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of
* moeilijkheden verzorging kinderen.

5. Huisvesting

* verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning
* te kleine en/of te weinig nutsvoorzieningen.

6. Gezondheid

* zwakke gezondheid van de gezinsleden
* gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg
* chronische ziektes en/of
* handicaps in het gezin.

ref. Internet >>>