Borderline Times, het einde van de normaliteit - prof. dr. Dirk De Wachter - D/2012/45/221


Het paradigma van de borderline samenleving: eenzaamheid, verveling, zinloosheid, leegte ... Hyperindividualisme: "ik heb daarvan geen last - als een andere daarvan last heeft, is dat niet mijn probleem" ... Het doel van het leven is het zoeken naar het opperste geluk, het voortdurend kunnen leven in een gelukzalige toestand, zelfs als het eigen geluk ten koste van het geluk van een ander moet zijn ... Alles moet leuk zijn en niet zomaar leuk maar megaleuk ... Kostprijs en geld zijn geen probleem, de "anderen" zullen en moeten het maar betalen En dat het roekeloze gedrag problemen kan meebrengen voor de gezondheid, geen probleem, de artsen moeten het maar oplossnen ... Ego´sme ten top.

 1. Verlatingsangst (p.23)
  * individualisering en eenzaamheid: Empty As Life
  * individuele beslissingsvrijheid
  * toenemende verstedelijking
  * wegvallen van het (kern)gezin als zekerheid
  * de "dood" van God, van het universalisme & fundering
  * de "dood" van consensus, continu´teit & eenheid

 2. Instabiele en intense relaties (p.57)
  * de romantische liefde
  * de wegwerpcultuur
  * het hedonisme
  * vergankelijkheid / versplintering
  * de "dood" van de geschiedenis
  * complexiteit / efemeriteit
  * intensiteit
  * probleem van de relatiebreuken - hechting

 3. Onaangepaste agressie (p.75)
  * televisie- en computercultuur als voedingsbodem
  * geweld, hooliganisme, verkeersagressie, criminaliteit als uitingsvorm van zinloosheid en  machteloosheid.
 4. Identiteitsstoornissen (p.95)
  * "wie ben ik - wat doen we hier - waartoe dient het allemaal" ?
  * het verdwijnen van de traditionele sjablonen
  * het vervagen van de sekserollen
  * mode/lifestyle/looks/design - reclamewereld
  * de dominantie van beelden & het gebrek aan woorden
  * de "dood" van het subject mens - de mens als kloon van het ideale beeld
  * niet meer weten wie je bent: Empty As Life

 5. Affect-labiliteit (p.121)
  * alleen het eigen geluk is van belang en is het allerbelangrijkste, zelfs als dat ten koste van het geluk van de andere moet.
  * niet een beetje gelukkig zijn maar fantastisch gelukkig zijn, alles megaleuk vinden ...
  * malcontentement: Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn
  * verdrietig zijn: Dokters van verdriet
  * afwezigheid van diepte - verveling - leegte
  * de genotscultuur / de genotseconomie
  * de kickcultuur / de kickeconomie /
  de pretparkcultuur
  * de hang naar het vluchtige, naar het nieuwe
  * het permanente 'nu' - het einde van de geschiedenis

 6. Impulsiviteit (p.137)
  * seksualiteit = genotsmiddel --> van een verbod naar een verplichting
  * middelenverbruik - voeding - geld
  * fast / short /kicking /new

 7. Voorbijgaande stressgebonden parano´de/dissociatieve/psychose symptomen (p.175)
  * van de eerste PC tot Second Life: leven in een virtuele wereld
  * hype-cultuur & collectieve reacties
  * massahysterie
  * almacht van de reclamewereld - propaganda

 8. Automutilatie en su´cidaliteit (p.189)
  * lichaamscultuur
  * directe actie - plastische chirurgie
  * absurditeit "extreme make-over"
  * paradoxaal zoeken van het 'subject'
  * euthanasie

 9. Zinloosheid, machteloosheid, verveling en leegte (p.209)
  * de ontkerkelijking - Ó la carte religiositeit - situatie ethiek
  * einde van de ideologieŰn - einde van de Grote Verhalen
  * waar is nog zin te vinden ?
  * hoe kunnen wij zinnig bestaan <--> consumptiemaatschappij
  * relativisme, scepticisme, twijfel
  * zinloosheid - machteloosheid
  * verveling - leegte
  * we hebben een grens bereid - the border

 10. Hoop ? (p.229) >>> de wereld van De Wachter


Documentatie 

Boek: Borderline Times - het einde van de normaliteit

Artikels: DM magazine oktober 2012

Youtube films - spreekbeurten, lezingen, redevoeringen, referaten, toespraken en voordrachten van prof. dr. psychiater Dirk De Wachter:

Elcker-Ik Centrum - Dirk De Wachter (21.10.13)

Hoe maken we van onze maatschappij een samenleving ? - Lezing Dirk De Wachter - 15/12/2015

Dirk de Wachter | Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn

Dirk De Wachter | Empty As Life

Dirk De Wachter: Dokters van verdriet

Het belang van de kunstenaars in onze samenleving

Mind Mates


Borderline Personality Disorder | ICD-9 code: 301.83  | ICD-10 code: F60.3 | DSM-5 pagina 663

A pervasive pattern of

- beginning by early adulthood and
+ present in a variety of contexts, as indicated by five (or more) of the following:

 1. frantic efforts to avoid real or imagined abandonment (DW23)
 2. a pattern of unstable and intense interpersonal relationships characterized by alternating between extremes of idealization and devaluation (DW57)
 3. inappropriate, intense anger or difficulty controlling anger (e.g., frequent displays of temper, constant anger, recurrent physical fights) (DW75)
 4. identity disturbance: markedly and persistently unstable self-image or sense of self (DW95)
 5. affective instability due to a marked reactivity of mood, e.g. (DW121)
  - intense episodic dysphoria,
  - irritability, or
  - anxiety usually lasting a few hours and only rarely more than a few days
 6. impulsivity in at least two areas that are potentially self-damaging, e.g. (DW137)
  - spending,
  - sex,
  - substance abuse,
  - reckless driving,
  - binge eating.
 7. transient, stress-related paranoid ideation or severe dissociative symptoms (DW175)
 8. recurrent suicidal behavior, gestures, or threats, or self-mutilating behavior (DW189)
 9. chronic feelings of emptiness (DW209)

Includes: ( F60.31 ) - emotionally unstable personality disorder, borderline type

ICD-10 - F60.3 Emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis (borderline)

Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door: