Beleidsvelden en BeleidsdomeinenBeleidsvelden in beleids- en beheerscyclus gemeenten en OCMW

Vlaamse Overheid: Beleids- en Beheerscyclus - wetgeving

Vlaamse Codex: hoofdstuk beleids- en beheerscyclus

Rekening 2014 en Budget 2016 - gemeente De Panne

Personeelsbeleid, HR management, facilitair management