Herwaarderingsgebied - Plattelandsontwikkeling - Dorpskernhernieuwing

Het Zuiden van Adinkerke
Verkeersituatie ter hoogte van de Dijk te Adinkerke
Het kruispunt Moeresteenweg - Dijk - Duinkerkekeiweg

 

Veel vragen op de sociale media van de inwoners en bezoekers van Adinkerke,
 betreffende de toekomst van het Zuiden van Adinkerke.

En het antwoord daarop van het gemeentebestuur De Panne,
gericht aan de dorpsraad Adinkerke dd. 5 april 2016. 


De vernieling van de Koekuithoeve en de omliggende 20 hectaren landbouwgrond

Zandwinning in het Garzebekeveld - Veroverd door de natuurfanatici

 


Dorpskernhernieuwing en Herwaarderingsgebied van het Zuiden van Adinkerke