Budget 2016 en Rekening 2014
Gemeente: Adinkerke | De Panne


Jaarrekening dienstjaar 2014

Meerjarenplan 2016 - 2019

Het budget moet aansluiten bij het meerjarenplan

 1. Doelstellingennota | p.66 - 70
 2. Doelstellingenbudget | p.71 - 87
 3. De staat van het financiŽle evenwicht | p.89
 4. Nominatieve lijst opdrachten al dan niet overdracht| p.90 - 90bis
 5. Lijst subsidies (de tekst in het rood in dat pdf bestand, zijn annotaties toegevoegd door ons)  | p.91
 1. Het exploitatiebudget
 2. Het investeringsbudget
 3. De transactiekredieten
 4. Het liquiditeitsbudget
 5. Overzicht werkingsubsidies | p. 144
 6. Overzicht investeringsubsidies | p.146
  (laatste pagina van het boek met als laatste kost AR 6641110 beleidsitem 074000: toelage Plopsaland: 650.000 euro) ...

Na aanvraag bij het schepencollege werden de boeken, "Meerjarenplan 2016 - 2019" en "Jaarrekening Dienstjaar 2014", ons toevertrouwd door de financieel beheerder van de gemeente De Panne. Ook de bestanden in elektronische vorm werden vrijgegeven.

dd. 1 januari 2016


Gemeenteraadslid Van Damme analyseert het gemeentebudget 2017 en de algemene toestand van het gemeentebedrijf De Panne.

dd. 1 januari 2017