Het dorpsbelang als promotie van de kleinschaligheid en terug naar de eenvoud ...
Dorp Adinkerke | Gemeente De Panne

Adinkerke moet opnieuw een zelfstandige gemeente worden, die zijn eigen beleid kan bepalen. Een rustige, veilige (verkeersveilige, criminaliteitsveilige), nette, gezonde, zorgzame en sociale gemeente - met een leefomgeving en woonomgeving waar het aangenaam om wonen en leven is voor álle inwoners, het ganse jaar door. Dus waar ook tijdens de zomer en de vakantieweken, de leefbaarheid van de gemeente en de levenskwaliteit van álle inwoners gegarandeerd wordt. Waar tevens het belang van de inwoners ("het dorpsbelang") primeert op de belangen van de toeristen, de kapitalisten en de (buiten)gemeentelijke lobbygroepen.

Die gemeente moet bestuurd worden met gezond verstand, soberheid, spaarzaamheid en deugdelijk rentmeesterschap, op basis van wetenschappelijk onderbouwde bestuurskunde en degelijk management. Waarbij het gemeenschapsgeld in essentie gebruikt wordt voor sociaal beleid en samenlevingsopbouw en duurzame investeringen in openbare infrastructuur en openbare voorzieningen, ten gunste van de inwoners.
Vertaling naar andere talen - Traduction automatique - Automatic translation

E-postadres >>>

Disclaimer

laatste aanpassing webpagina: 21/10/2018